Tjänster

Utförs med omsorg och tydlighet av utbildad och certifierad personal

Överlåtelsebesiktning

En omsorgsfull undersökning av byggnadens alla åtkomliga utrymmen både in- och utvändigt, samt närliggande mark. Vi informerar om husets status, vad man kan förvänta sig av huset utifrån ålder och konstruktionstyp. Som beställare kan ni även få eventuella åtgärdsförslag gällande vad man kan göra för att förbättra husets status, samt vad man kan förvänta sig av den specifika fastigheten. Boka


Energideklaration

Byggnader där det krävs energideklaration är vid nybyggnation, när de upplåts med nyttjanderätt, när de säljs samt om de är över 250 kvm och ofta besöks av allmänheten. Från 1 januari 2014 märks energideklarationer med en energiklassning med skalan A-G. Kravet för en nybyggnation idag är att den uppfyller klass C. En energideklaration är giltig i 10 år. Boka


Fuktkontroll

Utökad besiktning av husets så kallade riskkonstruktioner. Utförs oftast som en utökad kontroll i samband med överlåtelsebesiktning. Undersökningen innebär t.ex håltagning bakom golvlist för att kunna mäta fukthalt i syll. Därefter återställer vi hålet och sätter tillbaka golvlist. Genom att göra en fuktkontroll kan du få hjälp att upptäcka eventuella problem innan de blivit för stora. Boka


Okulär El- & VA-kontroll

Genom vår okulära kontroll av installationerna kan du upptäcka och undvika framtida problem. Kontrollen görs okulärt, dvs inga mätningar eller filmningar. Vid en okulär kontroll undersöker vi allmänt kända ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara indikationer på fel. Vi redovisar även information som grundar sig på fastighetsägarens uppgifter. Boka


Areamätning

Ska ni köpa eller sälja er bostad och vill veta om boytan är korrekt. Vi mäter upp arean för att kontrollera den att den stämmer med befitnliga uppgifter. Ofta överensstämmer inte den angivna storleken med den verkliga . Dagens mätregler bidrar ofta till ökad boarea. Boka


Radonmätning

Vill ni få en korttidsmätning av radon utförd kan detta utföras under 7-10 dagar. Önskar ni istället en ögonblickskontroll som utförs under totalt ca 30 minuter på samtliga våningsplan utför vi då istället en så kallad momentan radonmätning. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 . Boka


Besiktning av sidobyggnad

Vill ni vid en överlåtelsebesiktning av huvudbyggnad även besiktiga en friliggande byggnad, tex garage, attefallshus kan det givetvis göras av oss. Boka


Köpargenomgång

Har vi utfört en överlåtelsebesiktning åt säljaren i samband med försäljning, har ni möjlighet att beställa en köpargenomgång. Dett kan göras både på plats och genom telefon. Här går vi noggrant igenom besiktningsprotokollet med er och förklarar samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker. Efter köpargenomgången får ni ett exemplar av orginalutlåtandet plus ett intyg om att vi genomfört en köpargenomgång vilket är själva intyget om att nu juridiskt sätt äger protokollet. Detta är ett mycket bra sätt att lära känna sin nya bostad och kanske få lite extra tips och trix av oss med vad ni kan göra för att bostaden ska må så bra som möjligt. Boka


Lägenhetsbesiktning / BRF

En överlåtelsebesiktning av en lägenhet kan vara minst lika bra och nyttig som av ett hus. Besiktningen går till på liknande sätt bortsett att det inte brukar omfatta utvändiga delar som tak, fasad, fönster etc. då bostadsrättsföreningen har som regel ett ansvar för dessa. Boka


Dolda felförsäkring

Då vi är anslutna till SBR kan vi erbjuda er en förmånlig dolda felförsäkring, ett "Utökat Skydd", både som säljare och köpare. Boka


Badrumsbesiktning

Har ni nyligen fått ert badrum renoverat och vill undersöka om det är utfört enligt de gällande branschreglerna, eller vill få det besiktigat av annan orsak så kontakta oss. Boka


Statusbesiktning

Vill ni generellt veta hur er bostad mår, eller vill ni undersöka specifika delar av bostaden? Kanske på väg att påbörja en renovering och behöver lite vägledning. Oavsett vad hjälper vi gärna till och undersöker er bostad. Ger er våra synpunkter om den aktuella statuset och kommer med våra åtgärdsförslag och tips. Boka


Slutbesiktning

På en slutbesiktning undersöker vi så det kontrakterande avtalet följts och att utförandet bedöms fackmannamässigt. Om något avviker ska detta åtgärdas innan projektets avslut av entreprenör. Boka


Garantibesiktning

Beställare kan genom oss beställa en garantibesiktning. Viktigt detta görs inom två år efter godkänd slutbesiktning. På en sådan besiktigar vi fastigheten och undersöker så att inga fel tillkommit innan garantitiden löper ut (2 år efter godkänd slutbesiktning). Boka


Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig hjälper vi till så bygget blir enligt handlingar och önskemål.

Utför uppdrag som kontrollansvarig vid nyproduktion, om- och tillbyggnad. Vi skapar kontrollplan så kommunen ska kunna ge er ett startbesked. Under byggtiden har vi kontinuerlig dialog med både entreprenör och kommun/inspektör så inget missas under byggnationen, som avslutas från oss med ett slutsamråd. Boka


Konsultation & projektstöd

Ibland behövs vägledning, stöd och/eller rådgivning. Vi hjälper till genom support av någon som har bred erfarenhet av olika typer av konstruktioner, och kan regler och lagkrav. Kan t.ex ge åtgärdsförslag fär att ni inte ska köra fast eller vara en hjälpande hand så ni inte tar för snabba beslut innan det verkligen tänkts igenom vid en renovering eller ombyggnation. Boka